Hur påverkar köttindustrin miljön?

Hur mycket kött äter vi?

Årligen köper vi i Sverige ca 86 kilo kött per person.

2009 producerades 222 miljoner ton soja – utdelat på hela världens befolkning är det ca 33 kilo sojabönor, det vill säga ungefär ett hekto om dagen.

Kan vi ersätta köttet?

De goda nyheterna är att ett hekto protein om dagen i allmänhet fyller en vuxen människas proteinbehov, och att kött i teorin helt kunde ersättas med vegetarisk kost.

Än så länge är det ändå inte så. Bara en tiondel av all denna soja äts upp av människor, medan resten används för djuruppfödning. Idag står kött, mjölk och ost för ungefär en femtedel av de globala växthusgasutsläppen.

Visste du att…

Av all den biologiska mångfald som planeten förlorat kan 60% spåras till den globala köttkonsumeringen

Köttindustrin orsakar mer växthusgaser än alla transportmedel kombinerat i hela världen

I konkreta termer:

Jämfört med en köttburgare använder vegoburgaren 45 gånger mindre mark och 20 gånger mindre vatten. Det innebär 10 gånger mindre klimatutsläpp.

En Big Mac på 5 dollar skulle egentligen kosta 13 dollar om alla skador som köttproducering orsakar inkluderades i priset